domingo, 31 de octubre de 2010

Seminari EIPA: nous models de gestió pública

La setmana passada la ciutat de Sant Cugat va acollir un seminari organitzat per l’Institut Europeu d’Administracions Públiques, en el qual vaig participar juntament amb gestors locals, privats i públics, d'aquí, i procedents de quinze Estats membres de la Unió Europea. El motiu de la trobada era presentar i debatre sobre els projectes més innovadors i eficients en el sector públic europeu en la darrera edició dels premis EPSA, que premien diferents mèrits en la gestió pública, i que gaudeixen de gran reconeixement i major repercussió. Van ser dues jornades intenses, les quals difícilment podria resumir en un post. En les sessions es pretenia entrar en el detall de tots els projectes que els governs locals, regionals i estatals han volgut desenvolupar al llarg de 2009, en un marc de catalització de les polítiques europees, creant tots plegats una nova arena europea en el sector públic, que vol ser exemplaritzant al món. En el cas de la darrera edició es van presentar 125 projectes locals, 79 regionals, 82 estatals i 14 paneuropeus (presentats per la Comissió europea). L’alta participació s’explica en la recerca del millor servei, però també en la necessitat del reconeixement, d’obtenir rellevància i d’oferir eines polítiques i de gestió transferibles. En definitiva un lideratge millor i més útil per als europeus.

Els projectes s’emmarquen en quatre categories (Themes) i aquests van ser els guanyadors en la darrera edició:

1) Millora de la prestació del servei públic (Performance Improvement in Public Service Delivery), guanya el projecte e-Bourgogne, una interessant plataforma regional desenvolupada a la Borgonya francesa que permet a municipis petits i grans compartir un sistema online d’estalvi de temps i diners, facilitant l’accés de les empreses als mercats públics. Es tracta d’un servei professional que posa al servei de corporacions públiques i privades recursos humans i econòmics amb un estalvi de costos, ja què els municipis contribueixen en funció dels seus habitants, per la qual cosa poden suportar el cost d’uns serveis que d’altra manera serien inassolibles.

2) Implicació ciutadana (Citizen Involvement), categoria en la que guanya el Cologne Participatory Budget, és a dir un sistema de pressupost participatiu en la política municipal de l’ajuntament de Colònia, a Alemanya, que permet que els ciutadans proposin inversions del pressupost local, en una plataforma oberta on es poden penjar propostes i on tots els usuaris poden votar i opinar sobre les propostes. Aquest mecanisme ofereix transparència, possibilitat de traslladar als plenaris les demandes ciutadanes i fins i tot l’opció futura de generar una partida pressupostària específica per a les demandes ciutadanes, o l’establiment de nous grups objectius.

3) Noves formes de treball mitjançant partenariat (New Forms of Partnership Working), on obté el premi el projecte de l'Oldham Local Strategic Partnership, desenvolupat a aquesta ciutat propera a Manchester, amb la intenció de constituir una associació entre òrgans estatutaris, agències del sector terciari, i empreses privades per reactivar una economia local en decadència, amb problemes afegits como borses de marginació o empobriment del nivell educacional. El partenariat actua augmentant el nivell de les aspiracions locals, tractant les tensions ètniques, etc.

4) Lideratge i gestió del canvi (Leadership and Management for Change), categoria en la qual va guanyar precisament la ciutat de Sant Cugat, amb el projecte Management in Sant Cugat City Hall – Budgeting the Strategy, on es posa l’accent sobre la el canvi de l’anterior cultura de despeses municipals i la seva transformació en una cultura de costos, que es tradueixen en contractes entre polítics i directors del sector públic, basats en nou concepte de la gestió pública amb l'objectiu d'obtenir beneficis per traduir-los en inversió, superant la lògica de la democràcia representativa i anant més enllà amb un codi de transparència i en una gestió de caire empresarial en la política municipal, amb la gran fita d'assolir els projectes i propostes electorals, és a dir l'estructuració d'un sistema de gestió executiva, que s'ha traduit a Sant Cugat en el sistema PACTE (en aquest link trobareu tots els detalls en castellà i anglès també).

A més d’aquests projectes s’hi van presentar i comentar al seminari d’altres, com ara un projecte de l’ajuntament austríac de Graz i les seves polítiques d’igualtat de gènere, que aconsegueix transposar la llei comunitària en accions molt concretes per promocionar la presència de la dona en la rellevància social des de la infantesa, i molt interessant també el projecte del Servei d’immigració danès, on la direcció d’immigració es va transformar en servei al ciutadà, millorant-ne a més l’eficàcia. Paral•lelament a les presentacions dels projectes, es produïen debats en les pauses i dinars encaminats a l’intercanvi de les bones pràctiques, buscant pautes de comportament comunes i també noves, en aquest espai europeu comú que busquem, no només per assolir una excel•lència en l’administració pública, sinó també per a les empreses i ciutadans, arribant tots a la conclusió de què un canvi de mentalitat en la cultura de l’administració pública és essencial.

La cloenda es va fer en un espectacular dinar a l’Auditori amb el patrocini de l’organització empresarial Sant Cugat Tribuna, i les intervencions de l’Alcalde, Lluís Recoder, i la Directora General d’EIPA, l’alemanya Marga Pröhl, que va oferir una brillant i valenta ponència sobre la necessitat del compromís en enfortir les administracions públiques a la UE, unificant criteris, implicant a tots els actors i contribuint a assolir, no únicament els objectius 2020, sinó les demandes d’una ciutadania europea més exigent i amb necessitat de noves eines per gestionar els canvis que estem patint.

Les meves felicitacions a EIPA, que treballa precisament des de la seva antenna de Barcelona en el desenvolupament regional a la UE, a més de contribuir a totes aquestes pràctiques encaminades, a més, a l'assoliment dels objectius Europa 2020. Un dels més brillants participants, el finès Seppo Määttä, recomanava que per tal d’innovar ho fem basant-nos en la demanda, posant el focus en el món exterior, en la visió de l’interlocutor, és a dir del client en el món empresarial i del ciutadà en el món públic, qüestionar sempre les nostres creences bàsiques, crear un sector públic creïble i més reconegut per establir una plataforma on s’eliminin els aspectes superflus aplicats fins ara en l’administració pública, i alhora demanar-nos quins factors haurien de ser potenciats, o bé on hauríem d’incrementar els estàndards. Finalment ens recorda que és completament estèril ser innovadors en soledat, que cal formar un sistema, integrar-nos-hi, rebre el feedback dels nostres superiors i retornar-lo als nostres inferiors, és a dir implicació, compartir les expectatives, delimitar funcions i no reprimir l’entusiasme. Això és europeïtzar i encara que aquestes premisses siguin “easier said than done”, el cert és que amb convicció es poden canviar les coses, compartint codis europeus, que ens faciliten ser més responsables i hàbils en la gestió,  i reforçar la confiança en els valors democràtics i socials que representa la Unió Europea.

* Foto: intervenció de Lluís Recoder durant el dinar.