martes, 14 de septiembre de 2010

França portada als tribunals per la UE?

Avui, en una fet sense precedents, la vicepresidenta de la Comissió, Viviane Reding, ha fet valer la posició de la Comissió europea com a institució guardiana dels Tractats, els quals garanteixen la plena llibertat de circulació per a tots els ciutadans de la Unió. Sabem que França és un dels països implicats fins al moll de l`os a la Unió, sabem també que els francesos majoritàriament comparteixen i defensen els valors comus. Difícilment podrem explicar, aleshores, com és que el govern de Sarkozy ha ignorat l'allau d'advertències rebudes, des de tots els fronts mediàtics i socials, sobre les derivades polítiques d'una decisió molt qüestionable.

La comissària ha expressat la voluntat de què el govern europeu expedienti a França per l'aplicació discriminatòria de la directiva de lliure circulació de persones, fet que no té a veure amb sospites de foment del racisme per part del govern francès, sinó que es sustenta en proves, i documents policials filtrats que demostren que la policia francesa ha rebut instruccions concretes d’accelerar expulsions dels ciutadans gitanos romanesos, que sumen ja gairebé un miler. Aquest fet atempta contra els drets fonamentals i implica dues infraccions, d’una banda l’aplicació discriminada de la llei europea sobre la llibertat de moviment, i d’altra la incorrecta adequació de la transposició d’aquesta llei a la legislació nacional. Reding, comparant la situació de la minoria ètnica amb els problemes de discriminació racial arreu d’Europa (ho ha comparat amb les deportacions de jueus del govern de Vichy) després de la Segona Guerra Mundial, demanarà al president Barroso que apliqui un procediment accelerat, a causa de la gravetat del cas, i la indefensió en que s’han vist ciutadans comunitaris dins del territori de la Unió.

Per això, s’espera que abans de finalitzar el mes de setembre la Comissió formalitzi la sanció, que inclouria l’obligació de modificar la legislació nacional francesa, i podria anar acompanyada a més, d’una multa, com a mesura exemplaritzant per a França i per a qualsevol Estat membre que pugui incórrer en comportaments similars.

A més de recolzar la decisió valenta de Reding, he de dir que no és tolerable que es transmeti la noció que es poden produir expulsions pel fer de pertànyer a una minoria concreta, sempre que no hi hagi raons penals per fer-ho, i més quan hi ha proves que el ministeri d’Interior de França ha donat ordres a les forces de seguretat d’actuar sobre els camps de romanesos de forma prioritària. Justament aquesta situació ha portat a la situació de desconfiança per part de la Comissió vers el govern francès, la resposta del qual ha estat evasiva i contradictòria.

La luxemburguesa Reding ha demanat una rectificació al govern francès i ha criticat el comportament de les autoritats d’aquell país, que han actuat contradient allò que determina el Tractat de Lisboa al respecte del moviment de les persones. El que està en joc és el paper de les institucions europees, especialment després que el ministre de relacions amb la UE del govern francès, Lellouche, advertís ahir que el parlament francès és qui ratifica la llei i qui ha de vetllar pel seu compliment i no pas la Unió Europea, cosa que contradiu greument els preceptes dels tractats, ja què els valors fonamentals i les lleis europees no es poden posar en joc sota cap pretext.

Reding ha fet el que havia de fer. Per la part que em correspon, em felicito per l’actitud ferma de la comissària Reding, actuant com a valedora d’una llei que uneix a tots els Estats membres sense excepció, i que articula el sistema europeu de llibertats, drets i deures, que ens igualen a tots els ciutadans europeus i dels quals els governs dels Estats no han de ser pas exempts. Cal continuar defensant la tolerància i la igualtat de tracte a nivell europeu, perquè en cas contrari, qualsevol en el futur podria legitimar la discriminació en el nom d'Europa.